Team-utvecklande verktyg

Team-utvecklande workshop

Utveckla din grupp med färdiga workshops som ger resultat

Skalbart och effektivt

Actionworkshops är gjorda för att driva kompetensutveckling inom en organisation. Du får allt material du behöver och för att leda workshoppen själv. Alla workshops är skalbara och följer ett tydligt mönster. En Action workshop är rad strukturerade aktiviteter och uppgifter vars uppgift är att utveckla en grupps medlemmar inom en viss kompetens eller färdighet. Vanligtvis består en Action Workshop av fem olika delar. 

Redo att köras direkt

Vi ser tillsammans över era prioriterade utbildningsprogram och diskuterar era behov idag och framåt.

Driver utveckling

Vi ser tillsammans över era prioriterade utbildningsprogram och diskuterar era behov idag och framåt.

Allt du behöver

Vi ser tillsammans över era prioriterade utbildningsprogram och diskuterar era behov idag och framåt.

Tydlig & enkel struktur

Vi ser tillsammans över era prioriterade utbildningsprogram och diskuterar era behov idag och framåt.

/01

Introduktion – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

/02

Learning nugget – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

/03

Processfrågor – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

/04

Team workshop – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Team workshop

/05

Uppföljning – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

[:en]Cracking the learning journey code[:]

För dig som vill komma igång direkt

Teamutvecklande workshops passar i såväl större utbildningsprogram som för mindre individuella uppdrag. Materialet är förpaketerat och utformat för att lösa konkreta uppgifter och kan användas flera gånger på olika grupper. Du som ledare kan utföra workshopen utan extern hjälp oavsett om du väljer att köra virtuellt eller i ett fysiskt möte. 

Workshop

Vad fungerar, vad fungerar inte?

Perfekt för dig som leder ett relativt utvecklad och öppen grupp. Målet är att kunna konstatera vad som fungerar och vad som inte fungerar. Genom att gå igenom parametrar som samarbetsförmåga, konfliktlösning och personlig prestation kan gruppen fokusera på att vidareutvecklas.

Leda själv vs. samarbete

Vissa delar av vad en grupp gör är rätt enkelt – vi har kunskapen och vi har gjort det förut. Andra delar kan vara komplexa – vi har inte gjort det här förut, vi har inte all nödvändig kunskap och vi som grupp har olika sätt att angripa utmaningen.

 

Öka motivationen

Boosta din grupp genom att ta reda på individuella motivationsfaktorer. Vad är en bra dag? Lära sig något nytt? Känna sig uppskattad? Frihet? Genom att reflektera och utforska vad som motiverar oss och vilka preferenser vi har kan vi ta ansvar att göra arbetsdagen lite bättre för oss själva och för våra kollegor.

Analys & insikter

Få insikter och vidareutveckla din grupp till nya höjder. För att kunna nå våra mål behöver vi förstå var vi kommer ifrån och var vi är nu. I den här workshoppen får ni ett gemensamt språk och gemensamma verktyg för att prata om var gruppen befinner sig just nu och hur vägen framöver kommer att se ut.

Lös konflikter inom en grupp

Förr eller senare kommer en konflikt att uppstå inom en grupp. Det är inte antalet konflikter som avgör om en grupp är högpresterande eller inte. Det är hur konflikterna hanteras. Med den här workshopen skapar du en trygg miljö med en process för hur konflikter ska hanteras på en produktivt och hälsosamt sätt.  

Tydliga roller & ansvar

Brist på tydlighet och ansvar är bland de vanligaste orsakerna till konflikter i en grupp och att uppgifter inte slutförs. Arbetar gruppen agilt är det viktigt att ha en pågående dialog om förväntningar och fördelning av arbetsuppgifter. Vi rekommenderar att använda den här action-workshopen regelbundet.

Visa din uppskattning

Boosta din grupp med genuin uppskattning. Skapa förtroende och en miljö där gruppens medlemmar är mer öppna för konstruktiv kritik. Med den här workshopen säkerställer du att alla medlemmar i gruppen känner sig uppskattade för var de bidrar med. Efter workshopen kommer gruppens medlemmar att ha en enkel och effektiv modell samt en handbok för det fortsatta arbetet.

Använd olikheterna

Ett mångsidigt team är bra för medarbetarnas utveckling. Gruppmedlemmar med olika bakgrund skapar bättre kommunikatörer och socialt medvetna medarbetare. Genom diskussioner identifierar gruppens medlemmar olikheterna och identifierar hur de ska använda dem på bästa sätt.

Coaching för ökade resultat

Coaching är ett effektivt sätt att utveckla en grupp. Inte bara från chefen utan även från kollegor. I den här workshopen kommer deltagarna att följa GROW-modellen som ger dem möjligheten att öva på varandra.

Sätt upp grundregler för gruppen

Sätt grundreglerna direkt för en ny eller en redan etablerad grupp. Ju förr desto bättre då! Utmaningen blir större om konflikter och irritation redan finns. I den här workshopen guidas teamet i hur de skapar och kommer överens om gemensamma regler för att arbeta mer effektivt. 

Lös varandras utmaningar

Kom tillsammans fram till idéer och lösningar till utmaningar gruppen står inför. I den här workshopen kommer deltagarna att dela med sig av sina utmaningar och situationer som de tycker är svåra att lösa själva.

Skapa en positiv feedbackkultur

Öka moralen, ethos och produktiviteten med hjälp av feedbackkultur. Gruppen får en modell för feedback som de kan öva på för att finjustera deras färdigheter när de ger feedback.

Speed Feedback

Skapa en positiv känsla kring feedback. För att avstigmatisera negativ feedback behöver feedback bli en del av arbetsmiljön. Genom den här workshopen får deltagarna chans att öva på att ge feedback till varandra.

 

Har du frågor, funderingar eller är intresserad att beställa en/flera workshops?

Använd formuläret till höger.

Vad fungerar, vad fungerar inte?

Perfekt för dig som leder ett relativt utvecklad och öppen grupp. Målet är att kunna konstatera vad som fungerar och vad som inte fungerar. Genom att gå igenom parametrar som samarbetsförmåga, konfliktlösning och personlig prestation kan gruppen fokusera på att vidareutvecklas.

Leda själv vs. samarbete

Vissa delar av vad en grupp gör är rätt enkelt – vi har kunskapen och vi har gjort det förut. Andra delar kan vara komplexa – vi har inte gjort det här förut, vi har inte all nödvändig kunskap och vi som grupp har olika sätt att angripa utmaningen.

 

Öka motivationen

Boosta din grupp genom att ta reda på individuella motivationsfaktorer. Vad är en bra dag? Lära sig något nytt? Känna sig uppskattad? Frihet? Genom att reflektera och utforska vad som motiverar oss och vilka preferenser vi har kan vi ta ansvar att göra arbetsdagen lite bättre för oss själva och för våra kollegor.

Analys & insikter

Få insikter och vidareutveckla din grupp till nya höjder. För att kunna nå våra mål behöver vi förstå var vi kommer ifrån och var vi är nu. I den här workshoppen får ni ett gemensamt språk och gemensamma verktyg för att prata om var gruppen befinner sig just nu och hur vägen framöver kommer att se ut.

Lös konflikter inom en grupp

Förr eller senare kommer en konflikt att uppstå inom en grupp. Det är inte antalet konflikter som avgör om en grupp är högpresterande eller inte. Det är hur konflikterna hanteras. Med den här workshopen skapar du en trygg miljö med en process för hur konflikter ska hanteras på en produktivt och hälsosamt sätt.  

Tydliga roller & ansvar

Brist på tydlighet och ansvar är bland de vanligaste orsakerna till konflikter i en grupp och att uppgifter inte slutförs. Arbetar gruppen agilt är det viktigt att ha en pågående dialog om förväntningar och fördelning av arbetsuppgifter. Vi rekommenderar att använda den här action-workshopen regelbundet.

Visa din uppskattning

Boosta din grupp med genuin uppskattning. Skapa förtroende och en miljö där gruppens medlemmar är mer öppna för konstruktiv kritik. Med den här workshopen säkerställer du att alla medlemmar i gruppen känner sig uppskattade för var de bidrar med. Efter workshopen kommer gruppens medlemmar att ha en enkel och effektiv modell samt en handbok för det fortsatta arbetet.

Använd olikheterna

Ett mångsidigt team är bra för medarbetarnas utveckling. Gruppmedlemmar med olika bakgrund skapar bättre kommunikatörer och socialt medvetna medarbetare. Genom diskussioner identifierar gruppens medlemmar olikheterna och identifierar hur de ska använda dem på bästa sätt.

Coaching för ökade resultat

Coaching är ett effektivt sätt att utveckla en grupp. Inte bara från chefen utan även från kollegor. I den här workshopen kommer deltagarna att följa GROW-modellen som ger dem möjligheten att öva på varandra.

Sätt upp grundregler för gruppen

Sätt grundreglerna direkt för en ny eller en redan etablerad grupp. Ju förr desto bättre då! Utmaningen blir större om konflikter och irritation redan finns. I den här workshopen guidas teamet i hur de skapar och kommer överens om gemensamma regler för att arbeta mer effektivt. 

Lös varandras utmaningar

Kom tillsammans fram till idéer och lösningar till utmaningar gruppen står inför. I den här workshopen kommer deltagarna att dela med sig av sina utmaningar och situationer som de tycker är svåra att lösa själva.

Skapa en positiv feedbackkultur

Öka moralen, ethos och produktiviteten med hjälp av feedbackkultur. Gruppen får en modell för feedback som de kan öva på för att finjustera deras färdigheter när de ger feedback.

Speed Feedback

Skapa en positiv känsla kring feedback. För att avstigmatisera negativ feedback behöver feedback bli en del av arbetsmiljön. Genom den här workshopen får deltagarna chans att öva på att ge feedback till varandra.

 

Jag vill ha mer information

Calandly

Webbinars

Promote conducts inspirational and educating webinars for you working with training, L&D and HR.

Blogg

Get inspired by our latest blog posts on trending topics within learning, digital learning platforms, insights and studies.

Lägg till din rubriktext här

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kontakta oss gärna