Plattform

Läroplattformen för utbildningseffekt i världsklass

Med Promote löser vi den största utmaningen med utbildningar – utbildningseffekt. Ge dina utbildningar och program effekten de förtjänar.

Resultat i fokus

Vi är oerhört stolta över vår plattform; en flexibel, anpassningsbar och tillika kraftfull lösning som är byggd på forskning. Forskning som bedriver effektfull utbildning för bäst resultat; hur man driver beteendeförändring för att nå sina satta mål, och hur man skapar lärresor. Det är denna metodik som Promotes plattform grundas på och det är vad vår plattform gör allra bäst.

För alla lärotillfällen

Utbildning

Promote hjälper er att skapa effektiv utbildning som skapar värde. För dig, för deltagaren och för affären.

Informationsspridning

Har ni nya rutiner som bara måste sitta i ryggmärgen? Skippa mejlet och gör en lärresa av det istället. Få direkt statistik från alla som gjort resan och med vilket resultat.

Onboarding

En bra start förändrar allt. Skapa engagerande lärresor som förbereder medarbetarna att lyckas i sin nya roller.

Produktinformation

Höja kunskapsnivån snabbt! Skapa produktinformation med videos, quizz eller gruppdiskussioner som engagerar deltagarna på en helt annan nivå

Virtuellt

Promote hjälper er att skapa effektiv utbildning som skapar värde. För dig, för deltagaren och för affären.

,,,,,,,,,

Face-2-face

Promote hjälper er att skapa effektiv utbildning som skapar värde. För dig, för deltagaren och för affären.

Blended/Hybrid

Promote hjälper er att skapa effektiv utbildning som skapar värde. För dig, för deltagaren och för affären.

Utefter dina behov

5X

Bättre resultat med Promote!

Traditionell utbildning fungerar inte något vidare. Tyvärr lämnar den en del i övrigt att önska. Visste du att, i snitt, levererar bara 1/6 av deltagare värde efter avslutad utbildning? Det betyder att resterande 5/6 av deltagare inte bidrar till någon positiv förändring.

De flesta deltagarna kommer försöka tillämpa kunskaper de lärt sig, men kommer också stöta på svårigheter – och ge upp längs vägen.  Det är här vi kommer in i bilden.

Med Promotes metodik och plattform hjälper vi deltagarna att tillämpa sina kunskaper i arbetet och växa i sina roller. Vi ger dem rätt verktyg, i rätt situation, för att växa och driva resultat. På detta sätt kan vi fånga upp de där 5/6 och få dem att faktiskt bidra till något positivt. Detta betyder 5 gånger bättre resultat än traditionell utbildning – för samma kostnad.

Framtidssäkra din verksamhet genom utbildning

Varför det fungerar

Promote har fyra nyckelkoncept som ligger till grund för plattformens förmåga att driva, hjälpa och stödja deltagare i sin tillämpning av nya kunskaper. Det är dessa fyra grundpelarna som metodik och plattform står på. Genom dessa nyckelkoncept kommer användarna förses med rätt verktyg, i rätt tid för att driva mot resultaten ni vill ha. Det är Promotes recept på framgång.

Socialt lärande

Deltagarna inspirerar och delar erfarenheter, best-practice, reflekterar, samarbetar och nätverkarmed varandra.

Chefsinvolvering

Detta skapar en direktväg för feedback, positivt ansvarstagande och minskat kunskapsgap mellan anställd och chef.

Effekt & förbättring

I Promote har du nyckeltal för progress och utvärdering av mål inbyggt i plattformen och i dina program.

Effektiv träning

För att förvalta tiden och pengarna måste du träna på rätt saker, vid rätt tillfälle på det bästa möjliga sättet.

Se hur Promotes interface ser ut för deltagaren. Här demonstrerar vi hur en lärresa visas upp och vilka typer av uppgifter du kan stöta på som deltagare. 

Se filmen om coachen’s involvering i deltagarens utbildning. Varför chefsinvolvering är en viktig del i Promotes plattform och hur detta görs via plattformen.

Vad kan man skapa för program i Promote? Vilka typer av ”completion types” finns det? Se filmen hur man bygger upp programmen.

,,,,,,,,,,,,

Resultatfokuserad utbildning

Resultat handlar om tillämpning av kunskap - inte bara anskaffning. Med Promote lär vi deltagarna att tillämpa sina kunskaper på rätt sätt för att nå målen.

,,,,,

Resultat du kan lita på

Få resultat som kommer från riktig forskning – inte hittepå. Promote är resultatet av mer än 40 år av forskning om utbildningseffekt. Vi vet hur man skapar resultat.

Allt på ett ställe

Material, länkar, videos, quiz och uppgifter är samlat på samma ställe för en organiserad och smidig hantering. Deltagarna kan slappna av; allt är serverat och lätt att hitta - som det ska vara.

Kombinera med ert LMS!

Kombinera Promote med ert nuvarande LMS för bästa effekt. Promote gör vad vi är bäst på: utbildningseffekt. LMS:et gör vad det är bäst på. En riktig win-win-win deal.

Använd era nuvarande program

Börja inte om från början. Lås upp nästa nivå av effekt och engagemang genom att konvertera dem till lärresor Vi kan hjälpa er konvertera era gamla program till digitala, högpresterande motsvarigheter där resultat prioriteras.

3 Roller, 3 perspektiv

I Promote har vi tre olika vyer baserat på vilken roll du har. Du får rätt typ av information som du behöver för din roll - så du inte behöver bli distraherad av onödig information. Det finns: Learner, coach & facilitator

Kostnadseffektivt

Logistik och logi är dyrt. Tid borta från arbetet är också dyrt. Promotes läroplattform fungerar precis lika bra hemma som på kontoret och i mobilen. Sluta lägg pengar på logi och logistik.

,,,,,,,

Microsoft Teams, Zoom, GTM & Google meet

Promote är integrerat med, och stödjer alla populära videoplattformar.

Säkerhet och teknik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.