Brinkerhoff Certification for High Performance Learning Journeys®

Brinkerhoff Certification High Performance Learning Journeys®

En certifieringsutbildning för dig som vill designa och skapa effektfulla lärresor

High Performance Learning Journeys

När utbildningar behöver göra skillnad

I HPLJ-certifieringen lär du dig att designa effektfulla lärresor och skapa ett strukturerat arbetssätt för olika utbildningsinsatser. Under certifieringen får du tillgång till branschledande metodik, kraftfulla verktyg och ett framtidssäkrat arbetssätt –  under ledning av de främsta experterna på ämnet. High Performance Learning Journeys är den mest kompletta metodiken för design av utbildning.

Du kommer lära dig:

En metod baserad på forskning

HPLJ är ett designprogram för utbildningar som skapar skillnad. Certifieringen baseras på över fyra decennier av forskning av professor Robert Brinkerhoff Certifieringsprogrammet utrustar dig med en modell och komplett verktygslåda som hjälper dig att konsekvent utforma utbildningsinitiativ som levererar ökad effekt, tydlig beteendeförändring och affärspåverkan för din och dina kunders organisationer.

Tre certifieringsnivåer

/01

Champion

Champion är den grundläggande certifieringsnivån inom HPLJ. Denna certifiering är designad med fokus på relevans och behov för alla inom HR och L&D – från programdesigners och kursledare till utbildningsansvariga, HR- och L&D-chefer.

/02

Architect

Programmet Architect är den andra certifieringsnivån inom HPLJ och är ett naturligt steg för dig som vill fördjupa dig och skapa lärresor efter att ha tagit din Champion-certifiering.

/03

Practitioner

Programmet Practitioner är den sista och högsta nivån av certifiering inom HPLJ. Detta program är utformat för dem som vill fördjupa och bredda sina HPLJ-färdigheter genom att genomföra sin lärresa, som utformats på Arkitektnivå (nivå 2), praktiskt i sin organisation

CHAMPION
Unpack the toolbox

Pris: 11 950 SEK

Champion är den grundläggande certifieringsnivån inom HPLJ. Denna certifiering är designad med fokus på relevans och behov för alla inom HR och L&D – från programdesigners och kursledare till utbildningsansvariga, HR- och L&D-chefer. Certifieringen går igenom de viktigaste metoderna och principerna för att utforma effektfulla lärresor. Programmet ger dig en omfattande verktygslåda som hjälper dig att utforma lärresor med fokus på effekt. Programmet är kohortbaserat och spänner över 6 veckor inklusive 2 x 3 timmar av live onlineutbildning och 6 timmars självstudier (ca. 1 timme per vecka). Efter att ha avslutat Champion-programmet kommer du att utrustas med de kunskaper, färdigheter och verktyg för att kunna:
  1. Avgöra nivån av utbildningsdesignens hållbarhet baserat på det strategiska värdet av ett visst utbildningsinitiativ.
2. Presentera ett övertygande argument för effektfulla lärresor till kunder och intressenter internt och externt.
3. Bedöma din egen och andras utbildningsdesign och göra konkreta förslag till förbättringar (dvs. förslag som kommer att öka graden av inverkan och effekt på verksamheten).
4. Utforma sömlösa och integrerade lärresor som stärker deltagarnas lärande och resultat.
5. Välja lämpliga strategier för att hantera och övervinna hinder som ofta kan upplevas av utbildningsdeltagare som dessutom oftast är det största hindret för att få resultat av utbildningen.

ARCHITECT
Design your own HPLJ

Pris: 19 950 SEK

Programmet Architect är den andra certifieringsnivån inom HPLJ och är ett naturligt steg för dig som vill fördjupa dig och skapa lärresor efter att ha tagit din Champion-certifiering. Denna nivå av HPLJ-certifieringen riktar sig till utbildningsdesigners och dig som skapar och är och involverade i utbildningars uppbyggnad och struktur*. På denna nivå av certifieringen, kommer du att arbeta på din egen High Performance Learning Journey (HPLJ-lärresa); antingen med ett befintligt program du önskar förbättra eller ett helt nytt program du håller på att utveckla.

Detta program är helt baserat på självstudier som du genomför på egen hand med stöd av våra experter**. Ryggraden i programmet består av 3 x 45 min personliga coaching sessioner med en kvalificerad expert från teamet för Brinkerhoff-certifieringen. Mellan coaching-sessionerna, kommer du att slutföra dina egna uppgifter som stöds av hjälpsamma och instruerande videos och olika material som guidar dig steg-för-steg för att skapa din alldeles egna certifierade HPLJ-lärresa.

*slutförandet av Champion-nivå är en förutsättning för att anmäla sig till Architect-programmet.

**beräknad varaktighet är 8 veckor baserat på att deltagaren kan fördela 1 till 2 tim per vecka.

PRACTITIONER
Implement your design

Pris: 19 950 SEK

Programmet Practitioner är den sista och högsta nivån av certifiering inom HPLJ. Detta program är utformat för dem som vill fördjupa och bredda sina HPLJ-färdigheter genom att genomföra sin lärresa, som utformats på Arkitektnivå (nivå 2), praktiskt i sin organisation. Som en del av Practitioner-programmet kommer du att få tillgång till, och möjlighet att bygga och leverera, din HPLJ-design med hjälp av vår plattform Promote som är byggd för att underlätta och stötta just utbildningar enligt denna metodik*. Du kommer dessutom att ha tillgång till 5 timmars expertkonsultstöd som du kommer att kunna dela upp och använda som du vill under hela Practitioner-programmet. För att slutföra din certifiering, kommer du att skicka in en Practitioner Rapport med uppgifter om hur du har utfört, följt upp och justerat din HPLJ- design för att säkerställa eventuella överkomna och identifierade hinder, hur dessa har hanteras och hur effekt och resultat i din verksamhet har uppnåtts.

*Slutförande av Practitioner-fasen med hjälp av annan plattform än Promote® är möjligt men måste avtalas i förväg.

*Practitioner-programmet innehåller vår plattform Promote för en (1) kohort på upp till 50 deltagare och för en (1) programdesign. Fortsatt användning av plattformen efter slutfört pr0gram kräver ett licensavtal.

*Befintliga Promote-licenstagare har rätt till 50% rabatt på Practitioner-programmet.

1. Architect-certifiering måste genomföras inom ett år efter den första coaching sessionen för att inte resterande coaching-sessioner ska förfalla och certifieringen ej bli godkänd.
2. Vid köp av Champion / Architect-paketet måste den första coaching sessionen av Architect-certifieringen ske inom 12 månader efter att championfasen har startats.
3. Befintliga Promote-licenstagare är berättigade till 10% rabatt på alla ackrediterade certifierings-program från Promote.

Anmäl dig till HPLJ-certifiering

Anmälan är inte bindande

Boka ett kort förutsättningslöst möte