Lärresor

Lärresor

Övning ger färdighet

Hej process. Hej då utbildningstillfälle

Tänk på något som du kan riktigt bra. Vad det än är som du är riktigt bra på blev du troligtvis inte bra på det över en natt bara. Det tog troligtvis både tid och upprepad träning. Tydliga instruktioner, kvalificerad feedback och uppmuntran krävdes nog när det kändes extra motigt. Med andra ord krävdes det en lärresa. För oss på Promote är det självklart att all typ av lärande är en process.

Att ha den rätta inställningen till lärande har aldrig varit viktigare än i dagens föränderliga och snabbrörliga värld. Den enda förmågan vi vet som alltid kommer att vara viktig är förmågan att lära sig. Därför menar vi att det bästa sättet för en organisation att växa är att se lärandet som en lärresa.

HR + affär = 🙂

Vi ser tillsammans över era prioriterade utbildningsprogram och diskuterar era behov idag och framåt.

HR bidrar till strategiskt utförande

Vi ser tillsammans över era prioriterade utbildningsprogram och diskuterar era behov idag och framåt.

En lärande kultur som driver resultat

Vi ser tillsammans över era prioriterade utbildningsprogram och diskuterar era behov idag och framåt.

Fysiskt, digitalt eller blandat

Vi ser tillsammans över era prioriterade utbildningsprogram och diskuterar era behov idag och framåt.

Företag som använder lärresor idag

När utbildning behöver göra skillnad

Lärresor passar dig som vill använda dig som vill leverera en blandning av utbildningar som är fysiska, virtuella eller digitala. Du sparar på den tid deltagaren behöver vara borta från sin arbetsplats, kostnaderna för resa och logistik. En lärresa är lätta att skala upp, anpassa längs med resan och kostar inte mer än traditionellt lärande. Med kombinationen lärresor och vår tekniska plattform får du en bestående förändring som driver resultat mot dina uppsatta mål.

Vad är skillnaden på modern och traditionell utbildning?

Lärresor passar dig som vill använda dig som vill leverera en blandning av utbildningar som är fysiska, virtuella eller digitala. Du sparar på den tid deltagaren behöver vara borta från sin arbetsplats, kostnaderna 

Traditionell

  • Lärandet är endamålet
  • Leverans sker primärt via fysiska möten
  • Merparten av lärandet sker i ett klassrum
  • Anställda kommer att använda den kunskap de har tagit del av

Modern

  • Lärande innebär beteendeförändring OCH affärsmål
  • Optimal blandning av fysiska möten och virtuella möten
  • Den stora delen av lärandet sker på arbetsplatsen
  • Anställda behöver träning, feedback, stöd och kunskap för att lyckas. 

High Performance Learning Journeys

High Performance Learning Journeys är utvecklade för att du ska kunna få ut så mycket som möjligt ur din utbildning. Vi har tillsammans med Professor Robert O. Brinerhoff, med 40 års framgångsrikt forskande inom lärande tagit fram ett praktiskt ramverk för lärande som skapar bestående förändringar. Ramverket bygger på fyra delar som tillsammans leder till ökat engagemang, byggande av kunskapsplattform, utveckling av färdigheter och ökade resultat.

Promotes plattform för lärresor

Promote är din digitala lärplattform för kompetensutveckling. Verktyget är byggt på beprövade metoder för effektiv utbildning, informationsspridning och till exempel onboarding. Du skapar enkelt lärresor med tydlig effekt som ger bestående resultat och beteendeförändring. Vi ser till att du når målen med dina utbildningar, oavsett längd eller syfte. Promote är ett digitalt stöd för lärande.

Exempel på lärresor, lista

Läsa mer om vår metodik för att skapa lärresor: High performance learning journey (HPLJ)

Prata med Karin

Boka ett kort, villkorslöst möte om PPP och era utmaningar. 

karin.plith@promoteint.com
076-543 88 64

Har du frågor eller funderingar?

[:en]Host Edward Boon[:]